teach

Master Veeer

Giáo viên Yoga

Là một trong những giáo viên được yêu thích nhất hiện nay

Tốt nghiệp chuyên ngành Yoga từ Học viện Sevakram. Trung tâm bệnh lý tự nhiên (New Delhi). Tham gia giảng dạy tại Việt Nam 7 năm tại hàng chục Fitess lớn và uy tín trên địa bàn thành phố Hà Nội

Là một trong những giáo viên được yêu tích nhất và được yêu cầu nhiều nhất tại các Fitness trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh phía bắc