teach

Master Kundan

Giảng viên Yoga nâng cao

Thạc sỹ yoga đại học Utharakhan Open – Handwani - Ấn Độ

Tốt nghiệp đại học trường Naturopathy & Yogic Scineces DNYS) New Dehli và đại học giáo viên nổi tiếng nhất về dậy nâng cao tại Hà Nội

3 năm kinh nghiệm đào tạo YTTC tại Hương Anh Yoga cho đến thời điểm hiện tại