Logo

Khóa học

Trang chủ | Khóa học

1.200 USD

YOGA

Học viên sẽ được giảng dạy về chuyên môn và kỹ năng huấn luyện khách hàng từ các chuyên gia Ấn Độ và được cấp chứng chỉ quốc tế.

25/08/2019

Liên hệ

GYM

Lớp đào tạo Huấn Luyện Viên Cá Nhân chuyên nghiệp được giảng dạy từ các chuyên gia Mỹ và được cấp chứng chỉ quốc tế.

25/08/2019

15.000.000 đ

BOXING

Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm phòng tập cao cấp với các trang thiết bị nhập khẩu hiện đại.

25/08/2019

15.000.000 đ

ZUMBA

Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm phòng tập cao cấp với các trang thiết bị nhập khẩu hiện đại.

25/08/2019

15.000.000 đ

KICHFIT

Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm phòng tập cao cấp với các trang thiết bị nhập khẩu hiện đại.

25/08/2019

15.000.000 đ

GROUP X

Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm phòng tập cao cấp với các trang thiết bị nhập khẩu hiện đại.

25/08/2019